Nevelési programunk

 
   
 

Óvodánk a kadarkúti Napköziotthonos Óvoda 6 csoporttal: osztott, osztatlan és részben osztott csoportokkal működik. A beírt gyermekek száma : 146 fő

1998-ban a helyi nevelési program választásánál néphagyományőrző óvodai program bevezetése mellett döntött nevelőtestületünk

Ezt a programot azért választottuk, mert falun élünk, közel a természethez, azokhoz az emberekhez, akik még őrzik népünk hagyományait. Nyelvünk sokszínűségét fellelhetjük vidéken, de a viselet már a múlté. Szokásaink feledőben, kismesterségeink kihalóban vannak. Pedagógusokra, szülőkre vár a feladat, hogy értékeink fennmaradhassanak.

Nevelőközösségünk évek óta foglalkozik a néphagyományok megismerésével, ápolásával. Anyagot gyűjtöttünk a somogyi népszokásokról, ismerkedtünk a kézművességgel. Bővítettünk anyanyelvi, zenei, gyermekjáték ismeretünket. Gyűjteményünket segédanyagként kívánjuk felhasználni. Arra törekszünk, hogy helyesen válasszuk ki mindazt, amit 3-7 éves korosztály befogadhat, magáénak tudhat.

Tanulni és tanítani szeretnénk őseink bölcsességét, hazaszeretetét, humanizmusát, ami magába foglalja a másság elfogadását, a munka becsületét, a közösségért való tenni akarást.

A népi hagyományok ápolása áthatja az egész óvodai nevelésünket, jelen van a mindennapok gyakorlatában.

Hitvallásunk:

"Keveset, lassan, jót, gyakran ismételve."
(Zilahi Józsefné)

1999. szeptember 1-tol e program szerint dolgozunk, melyet bevezetése óta többször is kiegészítettünk. Programunkat meg ismertettük partnereinkkel, elfogadtattuk, megszerettettük a szülőkkel. A gyakorlati megvalósításban a szülők többségében segítő partnerre találtunk, ami a közös programokon való részvétel mellett a mindennapos együttműködésben, kölcsönös segítségnyújtásban mutatkozik meg.
1999-tol folyamatosan végezzük partnereink -igény elégedettség - mérését, melyek nemcsak megerősítenek bennünket hagyományőrző munkánkban, de feltárják hiányosságainkat is.
A minőségi munka érdekében a gyermekek sokoldalú fejlesztésében a differenciálás módszerét helyeztük előtérbe. Már kiscsoporttól etnikai programunkkal segítjük a szociokulturálisan hátrányos helyzetű - elsősorban roma- gyermekek képességfejlesztését.
Az óvónők személyiséglapok folyamatos vezetésével az egyes gyermekek különböző nevelési területeken elért aktuális fejlettségi szintjét regisztrálják. Ezek a kiindulópontok a további fejlesztéshez.

A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik. A sikeres iskolakezdés érdekében fejlesztő foglalkozásokat is tart a rászorulóknak.
Eszközbeszerzéseink során különös hangsúlyt fektetünk a fejlesztő játékok, és az eszközjegyzékben kötelezően felsorolt eszközök biztosítására.
2003-tól délutáni programként zeneóvodai foglalkozásokat is igénybe vehetnek az 5-7 évesek.
Nevelőtestületünk fontosnak tartja a pedagógus továbbképzéseket. Az intézményi minőségfejlesztés érdekében óvónőink a beiskolázási terv szerint lehetőséget kapnak tanfolyamokon való részvételre, szakirányú továbbképzések, másoddiplomák megszerzésére (fejlesztő pedagógusok, óvodapedagógus felsőfokú képesítés, zene és tánc, romológia).

Megalakítottuk óvodánkban a minőségfejlesztési csoportot. A minőségi munka érdekében az egész dolgozói kollektíva együttműködése szükséges. Belső továbbképzés keretében évek óta működik (néphagyományőrző, báb, kézműves, anyanyelvi, differenciált fejlesztést segítő..).

Óvodánk jó partneri kapcsolatokra törekszik lakóhelyünk intézményeivel. Óvónőink aktívak a falu kulturális életének szerezésében (falunap, játszóház, alkotóműhely, falubál, népdalkör), és nagycsoportosaink rendszeresen részt vesznek az idős ember, valamint a község rendezvényein.

Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk esztétikumára.
Az óvoda szépen gondozott, tágas udvarral rendelkezik. Kialakításával, felszerelésévei a gyermekek biztonságos óvodai életét szolgálja.
Fontos számunkra az udvar és az óvoda épületének rendben tartása. A hozzánk belépőt állandó néphagyományőrző kiállításunk fogadja, amely tükrözi az óvodában folyó néphagyományőrző nevelést.
Az intézményben átadásra kerülő népi kultúra közvetítése a csoportszobák berendezésében, dekorációjában is megmutatkozik. Ennek kialakításában nagy szerepe van az óvónők ötletességének a szülők segítségének (természetes anyagok, régi használati tárgyak..)
2003. szeptemberétől a hencsei óvodát is intézményünkhöz kapcsolták.
Néphagyományőrző nevelési programunk bevezetése a hencsei csoportban is megkezdődött. A hencsei csoport vezetésére kadarkúti óvónő kapott megbízást, mivel a néphagyományőrző programmal csak olyan pedagógus tud hitelesen dolgozni, akinek abban már gyakorlata van.

 
     
Copyright (C) 2005 Flevi