Óvodánk története  
 

A kadarkúti Óvoda 1938. október 1.-én nyílt meg , Stopka Mária óvónő vezetésével, a Templom u.26.(ma Petőfi u.) szám alatt. 1940. március 4-ig római katolikus egyházi óvodaként működött. 1940-tol, mint magánóvodát tartotta fenn Stopka Mária, átlag 80-100 gyerekkel.

Az állami óvoda ugyanezen helyiségben volt elhelyezve, melyet 1949-tol-1950-ig Kambert Katalin vezetett. A dajka látta el a konyhai feladatokat is, ő főzött a gyerekekre. 1953-ban államosították az óvodát. 1955-ben 30 férőhellyel működött, szervezeti jellege részben osztott. 1955. március 7-én indult be a napköziotthon.

1956-ban Állami Óvoda és Napköziotthon, Kadarkút, Templom u.13. szám alatt. Az óvodát fenntartó hivatal, Községi Tanács VB. Az óvoda az Oktatási Minisztérium Óvoda osztálya alá tartozott.- részben osztott csoportok működtek, számszerit kettő. 2 óvónő, 2 dajka és 2 egyéb alkalmazott közreműködésével, 30 férőhelyes intézményként.

Vezető óvónő, Baltássy Kálmánné, 1957-ben Kovács Anna, beosztott óvónő Zsig Józsefné. Férőhelyek száma, normálférőhelyek 30, szükségférőhely 30. 1957. november 1-én az óvoda a Nagy féle házba költözött a Fő utca 3. szám alá, vezetője Orbán Gézáné lett. 1957. november 23. kialakítottak egy nagytermet és egy kistermet. Óvodáskorú gyerekek száma a községben 127. Az óvodába beíratott gyerekek száma 56 volt, két részben osztott gyermekcsoporttal. Nyitvatartási idő (1957.-ben): nyáron 11 óra - 16 héten át 6.00-17.00-ig, ősszel 8 óra - 13 héten át 8.00-16.00-ig, télen 6 óra - 20 héten át 9.00-15.00-ig. A két gyermekcsoporttal 2 óvónő foglalkozott, munkájukat két dajka és 2 konyhai dolgozó segítette. Az intézmény jellege mezőgazdasági, időszaki napköziotthonos óvoda. Az óvoda 1965-ig idény napköziotthonként, 1965. szeptembertől óvodaként működött két óvónővel és két dajkával. A téli hónapokban 25 gyermek, nyáron 50 gyermek kapott elhelyezést benne. A kiscsoportba 3-4 évesek, a nagycsoportba 5-6 évesek jártak. A Járási Tanács Művelődési Osztályához tartozik, első fokú felügyeleti hatósága a helybeli Általános iskola igazgatója, gazdaságilag a kadarkúti Tanács felügyelete alá tartozik. Az intézmény vezetője még mindig Orbán Gézáné, beosztott óvónő Álmos Lászlóné, majd Fónai Zsuzsanna és 1964-tol Németh Istvánné Magdi néni kedves kolléganőnk, aki 2000. decemberében vonult nyugdíjba. Dajkák, Szőke Istvánné és Török Sándorné, később Benke Józsefné és Mózer Dezsőné.

1964-ben az Általános Iskolánál megszervezett napközi otthon az óvodások ellátását is biztosította. Ennek vezetője Kuti István tanító volt, 1967. szeptember 15.-tol új vezetője van az intézménynek Horváth Erzsébet személyében.

1971-tol a nyitvatartási idő télen, nyáron 10 óra. A gyermeklétszám magas, az óvoda épülete kicsi, ezért új óvoda építését határozta el a község.

1973. augusztus 8-án történt meg az új napköziotthonos Óvoda műszaki átadása, melynek vezetője Teremi Józsefné lett. Férőhelyek száma: 75 főre gyarapodott az új óvodaépület építésével. 4 óvónő. foglalkozott a gyerekekkel 3 osztott csoportban (kis, középső, nagy) 3 dajka, 1 gondozónő és 2 konyhai személyzet segítette munkájukat. Ez az állapot 1979-ig áll fenn.

1979. október 1.-én megkezdik az óvoda egy újabb szárnyának építését, mivel a jelenlegi épület már nem felel meg a gyermeklétszámnak. A csoportok magas létszámúak, 31-36 fő.

1980. október 7-én átadják az új épületet, melyet részben társadalmi munkában, részben pedig a Nagyközségi közös tanács építőbrigádja és kisiparosai építettek fel. Az óvoda önálló intézmény lett. Az óvoda központi, két tagóvodát csatoltak hozzá. Kadarkúton a férőhelyek száma: 125. 5 csoporttal működik (1980.-ban): 1 kicsi csoport, 1 középső csoport, 2 nagy csoport, 1 osztatlan vagy részben osztott csoport. Óvónői létszám 9 fő, 6 dajka, 4 konyhai dolgozó, 1 technikai alkalmazott. Az óvoda részegységei: 1.sz.tagóvoda Mike, Zrinyi u.1. -egy osztatlan csoport- 32 gyermekkel, 2.sz. tagóvoda Hedrehely, Kossuth u.67. -egy osztatlan csoport- 33 gyermekkel.

1985-ben változás történik a dolgozói létszámban. 9 óvónő helyett 11 óvónő dolgozik az 5 csoportban a vezető óvónőt is beleértve. A dajkák létszáma nem változott, 6 fő, 1 fő adminisztrátor segíti a vezető munkáját, a konyhai személyzet 1 főre csökken. Az óvoda önálló intézményként működik.1987-ben Bíró Istvánné veszi át az óvoda irányítását.

1990-ben megszűnik óvodánk központi jellege, a két tagóvoda önálló lesz. A kadarkúti Óvoda fenntartója Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. Férőhelyeinek száma: 125 5 csoporttal működik, melyből négy osztott és egy osztatlan vagy részben osztott. 11 óvónő beleértve a vezetőt is - látja el a gyerekek gondozását, fejlesztését.

1997-től a vezető Böthe Istvánné. 2001. szeptember 1-től főállású logopédus is dolgozik az óvodában. 1999-2002. között a gyermekek létszáma igen magas. 25-29 fos óvodai csoportok működnek. 2003. szeptember 1-től az óvodában 6 csoport működik. A kadarkúti és a hencsei Képviselőtestület júliusi döntése után a kadarkúti óvoda 6. csoportja a hencsei csoport lett. Férőhelyek száma: 150. Csoportjaink osztott, részben osztott és osztatlan formában működnek. Óvodánk önálló intézmény, gazdaságilag részben önálló - az Iskola gondnokságához tartozik. A kadarkúti óvoda fenntartója: Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. A hencsei csoport fenntartója: Hencse és Kőkút községek Önkormányzatának képviselő-testülete.

 
     
Copyright (C) 2005 Flevi